Πολιτική Βιωσιμότητας

Έχοντας πλήρη υπευθυνότητα, το Nissi Beach Resort είναι δεσμευμένο να βελτιώνει συνεχώς τον τρόπο λειτουργίας του, σεβόμενο το περιβάλλον και έχοντας ως στόχο τη συμβολή του στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος. Με την υποστήριξη της Διοίκησης και του προσωπικού, αναπτύσσουμε ορθές επιχειρησιακές πρακτικές, οι οποίες είναι οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες και βελτιώνουμε διαρκώς τον τρόπο λειτουργίας μας στους τομείς όπου αυτός έχει αντίκτυπο. Διασφαλίζουμε ότι οι πρωτοβουλίες μας έχουν θετική επίδραση στις εμπειρίες των επισκεπτών μας και, ταυτόχρονα, στηρίζουμε και προωθούμε τις πρωτοβουλίες και τα επιτεύγματα της τοπικής κοινωνίας. Προσπαθούμε να μειώνουμε τις εκπομπές αερίων και να είμαστε περιβαλλοντικά ευσυνείδητοι, μειώνοντας την ετήσια κατανάλωση ενέργειας και νερού και συμμετέχοντας ενεργά στη διαδικασία ανακύκλωσης. Κινούμενοι προς αυτή την κατεύθυνση και αναγνωρίζοντας πως η αειφορία και η βιωσιμότητα είναι μια συνεχής διαδικασία, δεσμευόμαστε να χρησιμοποιούμε τους φυσικούς μας πόρους με όσο το δυνατόν πιο υπεύθυνο και ορθολογιστικό τρόπο, κατά τη διαδικασία εξυπηρέτησης των πελατών μας. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στα Αγγλικά για τις προσπάθειές μας ενίσχυσης της αειφορίας και της βιωσιμότητας εδώ: